Familia Furdui

Categories: Latest news,Uncategorized

Furdui Family Protest Information

Official Statement
We are supporting the Furdui family. Their children were taken by a local agency in Germany with accusations of abuse. The “abuse” considered is the decision by the Parents to raise their children under Christian beliefs.

Date, Time and Location
November 20th from 9:00 AM to 12:00 PM
German Consulate: 285 Peachtree Center Ave NE #901, Atlanta, GA 30303

Parking Options
• 303 Peachtree Center Ave. Cost is $20.
• 227 Courtland St. NE. Cost is $10.
• 333 W. Peachtree St. NW. Cost is $20

Guidelines
The following are guidelines sent to us by the City of Atlanta and their Police Department. Please follow these guidelines in order to keep the focus on the Furdui family’s cause.

While protesting, we are not allowed to:

• Block, delay, or interfere with any other person or property. (including physically and/or verbally disturbing)

• Use any sound-amplifying or noise making device. (no bullhorns, speakers, instruments, shouting) Pass out any literature, material, items, or food; nor can we ask for funds/donations.

• Use any tables, podiums, stands, tents, etc. because it might block or interfere with other people passing by.

• Wear or carry and sign larger than two feet by two feet. Signs must also be held- not attached to a stick or pole. (banners are not allowed)

• Stand on private property or public property without the city’s consent. We must stand on public sidewalk only, without blocking the entire walkway or handicap accessible ramp.

• Refuse a lawful order when given by a law enforcement officer.

Other Notes
• If an official, law enforcement officer, or media person approaches, please direct them to one of the organizers of the protest. (safety vests, Pastor Costea, or Pastor Olan)
• Bring a water bottle if you think you will need one. We are not allowed to pass out water.
• Please return protest signs to someone with a safety vest to avoid leaving a mess behind.

Protestul pentru familia Furdui – Informatii Generale

Declarație oficială
Noi susținem familia Furdui. Copiii acestei familii au fost luați de către o agenție locală din Germania sub acuzația de abuz. Acest așa zis “abuz” este decizia părinților de a crește copiii cu principii creștine.

Data, Ora si Locatia
Noiembre 20 Sâmbătă de la ora 9:00 AM pana la 12:00 PM
Consulatul German 285 Peachtree Center Ave NE #901, Atlanta, GA 3030

Opțiuni pentru parcare
• 303 Peachtree Center Ave. $20
• 227 Courtland St. NE. $10
• 333 W. Peachtree St. NW. $20

Instrucțiuni
Următoarele instrucțiuni ne-au fost date de către orașul Atlanta și departamentul de poliție. Vă rugăm să urmați aceste instrucțiuni pentru a păstra toată atenția asupra cauzei familiei Furdui.

În timpul protestului nu avem voie să:
• Blocăm sau să intervenim cu nici o persoană sau proprietate (mai ales să deranjăm fizic și/sau verbal).

• Folosim nici un amplificator de sunet sau dispozitiv gălăgios (megafon, instrumente, strigăte).

• Să dam mai departe literatură, materiale, lucruri sau mâncare; Sau să cerem fonduri/donații.

• Folosim orice mese, podiumuri, standuri, corturi etc, pentru că ar putea bloca sau interveni cu traversarea pietonilor.

• Purtăm sau ținem pancarte mai mari de 2×2 feet. De asemenea pancartele trebuie ținute și nu atașate de un băț sau stâlp (bannerele nu sunt acceptate).

• Stăm pe o proprietate privată sau publică fără consimțământul orașului. Trebuie să stăm doar pe trotuarele publice fără a bloca Întregul trotuar sau rampele accesibile pentru persoane cu handicap.

• Refuzam un ordin care ne este dat de un ofițer.

Alte notari
• Dacă un ofițer oficial sau o persoană din media vă abordează vă rog să îi trimiteți la unul dintre organizatorii protestului (persoanele cu vestă de siguranță, pastorul Costea sau pastorul Olan)

• Aduceți o sticlă de apă dacă considerați că veți avea nevoie, noi nu avem voie să oferim apă.

• Vă rog să returnați pancartele pentru protest către cineva cu o vesta de siguranță pentru a evita dezordinea.