Calendar Școala Duminicală

Categories: Latest news,Uncategorized

Descoperirea slavei divine in Evanghelia după Marcu

Lecția Data Titlul Textul Biblic
1 20 august Vestea bună despre Isus Hristos Marcu 1:1-15 (v. 15)
2 27 august Autoritatea lui Isus Hristos asupra demonilor
și a bolilor
Marcu 1:16-45 (v. 22)
3 3 septembrie Isus Hristos are puterea să ierte păcatele Marcu 2:1-12 (v. 10, 11)
4 10 septembrie Vestea bună pentru cei păcătoși Marcu 2:13-17 (v.17)
17 septembrie Retragerea la Lake Junaluska
5 24 septembrie Isus Hristos este Domn al Sabatului Marcu 2:23-3:6 (v. 2:28)
6 1 octombrie Chemarea la ucenicie Marcu 3:7-19 (v. 14)
7 8 octombrie Caracterul Împărăției lui Dumnezeu ilustrat în pilde Marcu 41-34 (v. 24)
8 15 octombrie Lecții despre credință Marcu 5:21-43 (v. 36)
9 22 octombrie Ce se intâmplă când oamenii resping mesajul pocăinței? Marcu 6:1-29 (v. 4)
29 octombrie Serbarea misionară
10 5 noiembrie Miracole ale Domnului Isus cu mesaj pentru neamuri Marcu 7:24-37 (v. 37)
11 12 noiembrie Prețul uceniciei Marcu 8:31-38 (v. 34)
12 19 noiembrie Gloria lui lsus Hristos, Fiul Lui Dumnezeu Marcu 9:1-13 (v. 1)
13 26 noiembrie Pregătirea ucenicilor pentru slujire Marcu 9:33-50 (v. 35)

Resurse

Introducere — Marcu

Lectia I — Marcu 1:1-15

Lecția II — Marcu 1:16-45

Lecția III — Marcu 2:1-12

Lecția IV — Marcu 2:13-17

Lecția V — Marcu 2:23 – 3:6

Lecția VI — Marcu 3:7-19

Lecția VII — Marcu 4:1-34

Lecția VIII — Marcu 5:21-43

Lecția IX — Marcu 6:1-29

Lecția X — Marcu 7:24-37

Lecția XI — Marcu 8:31-38

Lecția XII — Marcu 9:1-13

Lecția XIII — Marcu 9:33-50